เกี่ยวกับเรา

​วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่อยู่: 11 หมู่ 10 ตำบล เซเป็ด อำเภอตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

โทรศัพท์: 045 427 532

หนังสือแนะนำ
1,000 สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย
ผู้แต่ง : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอมไอเอส
ISBN : 9786165273640
30 เบเกอรี่ชีสเค้ก ยอดคุณค่าอาหารนม พร้อมวิธีทำเค้ก พาย และทาร์ทเบื้องต้น
ผู้แต่ง : สุคนธ์ แคแสด
สำนักพิมพ์ : เพชรกะรัต, บจก.สนพ.
ISBN : 9749085000
365 ฟังก์ชั่น Excel
ผู้แต่ง : วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ISBN : 9789742128654
4,000 คำ : พิชิต ไทย - จีน - อังกฤษ
ผู้แต่ง : จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์
สำนักพิมพ์ : ไว้ลาย
ISBN : 9789747241945
Advanced Excel เจาะลึกการเขียนโปรแกรม VBA
ผู้แต่ง : วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ISBN : 9789742128388
งานฝึกฝีมือ 1
ผู้แต่ง : วิทยา ทองขาว
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ISBN : 9786160813711
งานเครื่องยนต์
ผู้แต่ง : ประสานพงษ์ หาเรืองชีพ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ISBN : 9786160804146
ใจเปี่ยมสุข
ผู้แต่ง : เปี่ยมสุข เมนะเศวต
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ISBN : 9786160800377
บทความ
"ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้เยอะมากขึ้นเท่านั้น
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563
      "The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go." Dr. Seuss, I Can Read With My Eyes Shut! "ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้เยอะมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีสถานที่ที่เราจะไปมากขึ้นเท่านั้น" ดร.ซูสส์ นักสร้างสรรค์หนังสือเด็ก จากหนังสือ I Can Read