รายละเอียดหนังสือ
4,000 คำ : พิชิต ไทย - จีน - อังกฤษ
ผู้แต่ง : จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์
สำนักพิมพ์ : ไว้ลาย
หมวด : อ. หนังสืออ้างอิง
หมู่ : 413 พจนานุกรมหลายภาษาของแบบมาตรฐานของภาษา
เลขเรียกหนังสือ : 413 จ497ค
เลขผู้แต่ง: จ497ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 448
ลักษณะหนังสือ: 448 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 320
เลข ISBN: 9789747241945
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10017075ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พจนานุกรมหลายภาษา
2ภาษาไทย--พจนานุกรม--ภาษาจีน