รายละเอียดหนังสือ
งานฝึกฝีมือ 1
ผู้แต่ง : วิทยา ทองขาว
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวด : 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ /เทคโนโลยี
หมู่ : 621.9 ช่างกลโรงงาน
เลขเรียกหนังสือ : 621.9 ว346ง
เลขผู้แต่ง: ว346ง
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 416
ลักษณะหนังสือ: 416
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 9786160813711
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ช่างกล--เครื่องมือกล