รายละเอียดหนังสือ
คณิตศาสตร์ธุรกิจ Business Mathematics
ผู้แต่ง : อาภรพันธ์ ว่องไว
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวด : 500 วิทยาศาสตร์
หมู่ : 513.93
เลขเรียกหนังสือ : 513.93 อ267ค
เลขผู้แต่ง: อ267ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 400
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 240
เลข ISBN: 9786160819393
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10002331ว่างห้องสมุดวท.ตก. จอง
20002333ว่างห้องสมุดวท.ตก. จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1คณิตศาสตร์ธุรกิจ