รายละเอียดหนังสือ
การเป็นผู้ประกอบการ
ผู้แต่ง : สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวด : 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ /เทคโนโลยี
หมู่ : 658.421 การจัดการระดับผู้ประกอบการ
เลขเรียกหนังสือ : 658.421 ส442ก
เลขผู้แต่ง: ส442ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2560
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 252
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 73
เลข ISBN: 9786160827008
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10002334ว่างห้องสมุดวท.ตก. จอง
20002374ว่างห้องสมุดวท.ตก. จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ผู้ประกอบการ -- เจ้าของกิจการ