รายละเอียดหนังสือ
365 ฟังก์ชั่น Excel
ผู้แต่ง : วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวด : 000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
หมู่ : 005.54 แผ่นตารางทำการอิเล็กทรอนิกส์
เลขเรียกหนังสือ : 005.54 ว759ฟ
เลขผู้แต่ง: ว759ฟ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 568
ลักษณะหนังสือ: 568 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 270
เลข ISBN: 9789742128654
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10002758ว่าง จอง
20002759ว่าง จอง
30002760ว่าง จอง
40002761ว่าง จอง
50002762ว่าง จอง
60002763ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
2โปรแกรมคอมพิวเตอร์