15.5633622
Pond, MO 63040

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาชื้อชุดฝึกและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล (Download)

เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ขอเชิญ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม วันดินโลก (World Soil Day Award) ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล<<ที่มาของวันดินโลก>>

เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ

                                         เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

                                                                  

111

                                                                                      

                                                                        นางระเบียบ ลำงาม ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

                                                        ปฎิบัตหน้าที่การสอนในแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

                                                       วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา (2000-1301)

อ่านผลงานผลงานทางวิชาการ <<คลิกที่นี่>>