เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างเวทีมาตรฐานและห้องน้ำ  อาคารโดมอเนกประสงค์  ด้วยเงินกองทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษา (download)

เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลเรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างเวทีมาตรฐานและห้องน้ำ  อาคารโดมอเนกประสงค์  ด้วยเงินกองทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษา (download)

เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (Download)

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รอบ 2 (Download)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562 (Download)