เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาชื้อชุดฝึกและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล (Download)

เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ขอเชิญ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม วันดินโลก (World Soil Day Award) ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล<<ที่มาของวันดินโลก>>

เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดฝึกและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล

ประกาศประกวดราคา  (download)

เอกสารประกวดราคา  (download)

เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศยืนยันคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล 

SPEC (download)

ประกาศยืนยัน SPEC (download)