วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - Home

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับท่านเรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าเตรียมสถานที่ งานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี