วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ธุรกิจ TKC กาสะเลา คอฟฟี่

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

กาสะเลา คอฟฟี่

การประกอบธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ร้านกาสะเลา คอฟฟี่ 
จำหน่าย เครื่องดื่ม กาแฟ ชา นม น้ำหวานขนม อาหารทานเล่น
ปีการศึกษา 2562