วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงกตเวทิตาจิต แด่นายพูนศักดิ์ ทองอุ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และนายเจริญ คำหล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th