วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - 12 กค. 62 "วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล" (Memorandum Of Understanding:MOU) ในการประชุมขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th