วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ขอเรียนเชิญลงนาม ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th