วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ธูรกิจ ขนมอบกรอบแคคุณ

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ธูรกิจ ขนมอบกรอบแคคุณ

ขนมอบกรอบแคคุณ รับจัดกะเช้าของขวัญ กะเช้าของฝากและของที่ระลึกนะคะ รสชาติหอมกรุ่นจากข้าวเม่าแท้ๆๆ ตรงใจผู้ให้ ถูกใจผู้รับ