วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - วันที่ 28 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ออกบริการชุมชน โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th