วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - วันที่ 7 กันยายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยม ผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th