วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - วันที่ 9 กันยายน 2562 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และคณะผู้บริหาร เข้านิเทศการสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th