วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - วันที่ 10 กันยายน 2562 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และนางพิศมัย นิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการ ทางวิชาชีพ และลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถานศึกษาสังกัดอ

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th