วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - วันที่ 11 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมราชพฤก

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th