วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับท่านเรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล