วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

ศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
ประจำปีการศึกศา 2562
วันที่ 7 ธันวาคม 2562