วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัจริยะ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)