วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

ประชุม VDO Conference ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ สอศ. โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) วันที่ 29 เมษายน 2563 (คลิก เพื่อดู VDO)

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าเตรียมสถานที่ งานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด: