วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ขอแสดงความยินดี กับคณะครู และนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษ

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th