วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภานในสถานศึกษาช่วงก่อน เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th