วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - วันที่ 28 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th