วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - 26 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยนายไพรัตน์ ถิรบุตร รองผู้อำนวยการ รับคณะกรรมการการประเมิน ศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวะศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th