วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - 20 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th