วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - 13 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและส่งครูอาสาสมัครจีนกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปีการศึกษา 2561

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th