วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - วันที่ 18 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดยนายธาตรี พิบูลมณฑา และคณะกรรมการ ทำการประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th