วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - 11กค.62 พิธีเปิดโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน Fix It Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th