วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - วันที่ 13 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยคุณครู ระเบียบ ลำงาม ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ พระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล จำนวน 1,000 ชุด

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th