วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ประชุม VDO Conference ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ สอศ.

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ประชุม VDO Conference ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ สอศ.

ประชุม VDO Conference ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ สอศ. โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) วันที่ 29 เมษายน 2563 (คลิก เพื่อดู VDO)