รายละเอียดหนังสือ
1,000 สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย
ผู้แต่ง : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอมไอเอส
หมวด : 400 ภาษาศาสตร์
หมู่ : 495.917 ภาษาถิ่นในภาษาไทย ภาษาถิ่นใต้ ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นอีสาน ภาษาสแลงในภาษาไทย
เลขเรียกหนังสือ : 495.917 ช547ส
เลขผู้แต่ง: ช547ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: -
จำนวนหน้า: 103
ลักษณะหนังสือ: รวมสุภาษิตและคำพังเพยไทยที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นปู่ย่าตายาย เป็นกุศโลบายสอนคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความถูกต้อง ความดีงามการใช้ไหวพริบสติปัญญาเพื่อผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และยังแฝงด้วยแง่คิดคุณธรรมและจริยธรรมคติเตือนใจ อีกทั้งภาพประกอบบรรยายสำนวนตามแบบฉบับการ์ตูนไทย สีสันสดใสสวยงาม เหมาะสำหรับนำมาอ่านให้บุตรหลานฟัง ปลูกฝังให้เป็นเด็กดี
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 9786165273640
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 06 พฤษภาคม 2559
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10005761ว่าง จอง
20005762ว่าง จอง
30005763ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1สำนวนสุภาษิต--คำพังเพย