รายละเอียดหนังสือ
108 สูตรการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ยุทธศาสตร์แก้จนทางรอดของเกษตรกรไทย
ผู้แต่ง : ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์
สำนักพิมพ์ : เพชรกะรัต, บจก.สนพ.
หมวด : 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ /เทคโนโลยี
หมู่ : 631.87 ปุ๋ยจากพืช ซากพืช ของเสียหรือขยะจากบ้านเรือน
เลขเรียกหนังสือ : 631.87 ป171ส
เลขผู้แต่ง: ป171ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2537
จำนวนหน้า: 138
ลักษณะหนังสือ: รวมสูตรพิเศษที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพกว่า 108 สูตรด้วยกัน โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด เริ่มจากความรู้ทั่วไป ความหมาย ประโยชน์ วิธีการผลิตในรูปแบบต่างๆ พร้อมพาคุณไปรู้จักอีเอ็ม ฮอร์โมนพืช และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชน ที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในไร่นา ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน สำหรับเกษตรทุกท่าน หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณในการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไปพร้อมๆ กัน
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 210
เลข ISBN: 9749334698
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 พฤษภาคม 2561
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10007759ว่าง จอง
20016172ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ปุ๋ยชีวภาพ
2ปุ๋ยอินทรีย์