รายละเอียดหนังสือ
"ไอรัก" คืออะไร
ผู้แต่ง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักพิมพ์ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, มูลนิธิ
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 915.1
เลขเรียกหนังสือ : 915.1 ท256อ
เลขผู้แต่ง: ท256อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 201
ลักษณะหนังสือ: ไอรักคืออะไร? เล่มนี้ เป็นพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 19 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย สองดินแดนที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจ และถือเป็นต้นกำเนิดหนึ่งของอารยธรรมตะวันออกอันเก่าแก่ที่แพร่กระจายไปในหลายประเทศ
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 9786167308678
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 09 เมษายน 545
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10001194ว่าง จอง
20001195ว่าง จอง
30001196ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีน, สาธารณรัฐประชาชน
2ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- มองโกเลีย
3จีน, สาธารณรัฐประชาชน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
4มองโกเลีย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว