ชื่อเรื่อง  
การขายเบื้องต้น 1 แสดง 
เก้ารัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี แสดง 
แวมไพรน้อยในถ้ำสิงโต แสดง 
เรื่องเล่าซาบซึ้งบำรุงใจ แสดง 
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา แสดง 
คู่มือและวิธีการเชื่อมใต้ฟลั้กซ์ = Submerged arc welding process and applications แสดง 
โครงสร้างเครื่องกัด CNC แสดง 
คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ 3 (ก.พ.) แสดง 
ขนมกะหรี่ปั๊ม แสดง 
ผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มโรงสีชุมชนชาวนาเกษตรอินทรีย์ บ้านดอนหมู ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล แสดง 
ผญาข่อหล่อท่อปัญญา แสดง 
เปิดค่ายตำนานสามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต แสดง 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มตีเหล็กบ้านหัวคำ ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แสดง 
พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย แสดง 
คู่มือเตรียมสอบข้าราชการเจ้าพนักงานธุรการ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แสดง