รายละเอียดโสตวัสดุ
199 สถานการณ์พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ผู้ผลิต
หมวด
00005 ซีดี CD
หมู่
428 การใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน ภาษาศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในภาษาอังกฤษ
ประเภท
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 0
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1MA0000650ว่าง
2MA0000649ว่าง
3MA0000648ว่าง
4MA0000647ว่าง
5MA0000646ว่าง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี