รายละเอียดโสตวัสดุ
ชุด System แบบจำลองเครื่องทำความเย็น
ผู้ผลิต
บริษัท สินปัญญา จำกัด
หมวด
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ /เทคโนโลยี
หมู่
621.307 ช่างไฟฟ้า
ประเภท
อื่น
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 2
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่: 08 กันยายน 2563
หมายเหตุ: แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1MA0002580ว่างห้องสมุดวท.ตก.
2MA0002581ว่างห้องสมุดวท.ตก.

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***