รายละเอียดโสตวัสดุ
สื่อออนไลน์อากาศยานไร้คนขับ (Drone)
ผู้ผลิต
ห้างหุ่นส่วนจำกัด บีเอส มาร์เก็ตติ้ง
หมวด
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ /เทคโนโลยี
หมู่
629.133 ชนิดของยานอากาศ
ประเภท
อื่น
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 1
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่: 09 กันยายน 2563
หมายเหตุ: แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1MA0002583ว่างแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***