รายละเอียดโสตวัสดุ
ชุด System วงแหวนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า
ผู้ผลิต
บริษัท สินปัญญา จำกัด
หมวด
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ /เทคโนโลยี
หมู่
621.3 วิศวกรรมไฟฟ้า แสงสว่าง ตัวนำยิ่งยวด วิศวกรรมแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ประยุกต์ฯ
ประเภท
อื่น
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 1
ปีที่ผลิต:
ราคา: บาท
วิเคราะห์วันที่: 22 มีนาคม 2564
หมายเหตุ: แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1MA0002721ว่างแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2MA0002722ว่างแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***