วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ติดต่อวิทยาลัย

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
E-Mail วิทยาลัย : sataban532@gmail.com
facebook วิทยาลัย : www.facebook.com/tkc.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 045-427532 
หมายเลขโทรสาร : 045-427531
ผู้ดูแลระบบ : นายสุนันต์ สุขเจริญ โทร 086-8752861