วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ข้อมูลทั่วไป

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

    วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล (ชื่อเดิม)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา

ที่อยู่ 11 หมู่ 10ถ.อุบล-ตระการ กม.40 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ 0-4542-7532
โทรสาร 0-4542-7531
Website http://www.tkc.ac.th/
Email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
  ระดับ ปวส.  การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอลิก 

 

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 
ที่ตั้ง กม.ที่ 40   ถ.อุบล-ตระการ  เลขที่ 11 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  34130
เบอร์โทรศัพท์  0-4542-7532 
เบอร์โทรสาร   0-4542-7531 
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Web site  http://www.tkc.ac.th