วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ผลงานทางวิชาการ

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย Super User
หมวด:

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันฉัตรมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:


        ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564
หรือสมัครผ่านทาง Click https://admission.vec.go.th/web/Login.htm?mode=index

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าเตรียมสถานที่ งานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับท่านเรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล