วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - โครงงานวิทยาศาสตร์การศึกษาสารดูดซับน้ำยิ่งยวดจากผงยางมะกอกป่าเพื่อปลูกพืชแทนดินวิทยาศาสตร์

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด: