วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจากด้วงมะพร้าวที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตร Nagural Organic

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจากด้วงมะพร้าวที่เลี้ยงด้วยอาหารสูตร  Nagural  Organic