วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - 10 กค. 62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียน นักศึกษาแกนนำ สู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2562

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th