วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ธูรกิจ ขนมอบกรอบแคคุณธุรกิจ TKC กาสะเลา คอฟฟี่ ธุรกิจ TKC ผลิตภัณฑ์จากด้วงมะพร่้าวครบวงจรศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยการอาชีพโพนทองโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563