วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ประกาศยกเลิกปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2563

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th